0

Fletta korger  • Fletta skrin fra tidleg 1900.

    Fletta skrin fra tidleg 1900.

    Fletta skrin fra tidleg 1900.

    Pent, fletta skrin fra tidleg 1900. Lokket er delt, slik at en kan åpne fra begge sider. Ca 40*26*24 cm stort. For admi…
    kr495
2856